Whiskas

  ma nowy dom!

  Whiskas ma dom.

  Whiskas.
  Maluszek ma ok. 2,5 m-ca.
  Znaleziony chory i zmarznięty. Teraz już wyleczony, zdrowy i żywiołowy jak każdy maluch. Kuwetkowy, odrobaczony, zaczipowany. Posiada książeczkę zdrowia.
  Do adopcji po Nowym Roku.
  Zapraszamy do wypełnienia ankiety adopcyjnej:
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1j-OOJ0Qru67K4nRgRt8CDZ5wip5_rugLEFvpxET_1vY%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR3uI0fLtHbACs_IR2pfAukySESGw2VN4pNSn18nI1aumcSKl7sbOlQ1jZA&h=AT24dlkevys8pb-1nubT54HUQ_trkhKd7nq3Hje9TtNVnTPLUUQWfE_VL_uRE8w-OafsiY0HY4mccmcVMMmMUiPyFpuP-nHaB_JK45WeAi0wbr94K7h7NW1g-Lyoc2_UeZ46
  Kontakt tel/sms: 796679129.

  Ma dom stały!

  Płeć:Samiec