Jak nam pomóc? – Zostań wolontariuszem

  Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy. Każdy z nas Prezes, Zarząd, Rada to wolontariusze i nikt z nas nie pobiera żadnego wynagrodzenia za swoją pracę, a jedyną zapłatą za poświęcony czas i wysiłek jest uśmiech każdego bezbronnego stworzenia, któremu pomogłyśmy. Jest wiele możliwości i sposobów na stanie się naszym wolontariuszem i pomoc zwierzętom.

  Potrzebujemy ludzi do:

  • Robienia ogłoszeń, naszych podopiecznych
  • Pomocy w domach tymczasowych, dowożenia karmy, sprawdzania stanu zwierząt
  • Pomocy przy organizowanych zbiórkach
  • Pomocy przy interwencjach
  • Pomocy przy dowożeniu zwierząt do weterynarza, zawożenia ich do domów tymczasowych
  • Pomocy w pracach internetowych, a także poszukiwaniu sponsorów.
  • Uczestniczeniu w imprezach i innych eventach na których zbieramy pieniądze do naszych puszek fundacyjnych

  Jeżeli jesteś zainteresowany wolontariatem w naszej Fundacji, zadzwoń do nas, umówimy się na spotkanie i przedyskutujemy wszystkie możliwości, jeżeli będziesz w stanie nam pomóc, podpiszemy umowę o wolontariat. Wolontariat jest zawsze nieodpłatny, dobrowolny – nigdy nic ponad siły.

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc fundacji!

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji dotyczących pomocy, masz jakieś pytania lub pomysły skontaktuj się z nami mailowo pisząc na adres: jestemglosemtychconiemowia@gmail.com