Diana

  ma nowy dom!

  Koteczka ma ok. 2,5 m-ca. Zdrowa, zabawowa, kuwetkowa. Koteczka zaczipowana, odrobaczona, po pierwszym szczepieniu, z książeczką zdrowia. Do adopcji tylko do domku niewychodzącego.
  Zapraszamy do wypełnienia ankiety adopcyjnej:
  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1j-OOJ0Qru67K4nRgRt8CDZ5wip5_rugLEFvpxET_1vY%2Fedit%3Ffbclid%3DIwAR3uI0fLtHbACs_IR2pfAukySESGw2VN4pNSn18nI1aumcSKl7sbOlQ1jZA&h=AT24dlkevys8pb-1nubT54HUQ_trkhKd7nq3Hje9TtNVnTPLUUQWfE_VL_uRE8w-OafsiY0HY4mccmcVMMmMUiPyFpuP-nHaB_JK45WeAi0wbr94K7h7NW1g-Lyoc2_UeZ46
  Kontakt w sprawie koteczki: tel/sms: 796679129.

  Ma dom stały!

  Płeć:Samica
  Wiek:Mniej niż pół roku
  Rasa:Dachowiec
  Wielkość:Mały